Verwerkt u persoonsgegevens van EU-burgers?

De Verordening geldt niet voor de hele wereld. Grofweg beperkt het territoriale bereik van de Verordening zich tot de volgende situaties:
• Organisaties (en personen) die in de Europese Unie gevestigd zijn en persoonsgegevens verwerken;
• Organisaties (en personen) die niét in de Europese Unie gevestigd zijn, maar wel gegevens verwerken van
burgers in de EU.

Mobirise