Valt de gegevensverwerking onder één van de uitzonderingen op het materiële toepassingsbereik van de Verordening?

Voor meer informatie over uitzonderingen

free one page website templates